Een andere kijk op zorg

Een mens, een kind dat zich gezien voelt is iemand die het vertrouwen en de moed voelt om te ontwikkelen.

Logopedie

Logopedie gaat over communicatie in de breedste zin van het woord. Jij als persoon staat centraal. “Waarin wil je stappen zetten? We betrekken daarbij de wensen van ouders, naasten of school. Wij nemen de tijd om samen met de client en andere betrokkenen de juiste hulpvraag te formuleren. Wat zijn je kwaliteiten en hoe kunnen wij hier op aansluiten. Van daaruit stellen we samen een plan op. Wij werken procesgericht om het doel dat je voor ogen hebt te bereiken.


Kindercoaching&therapie

Als je als ouder ziet dat je kind vastloopt, ander gedrag laat zien, heel stil of juist heel druk is, kan begeleiding in de vorm van kindercoaching & therapie helpen. Je vraagt je af wat er gebeurd is, hoe de verandering is ontstaan?