Logopedie

Logopedie gaat over communicatie in de breedste zin van het woord. Jij als persoon staat centraal. “Waarin wil je stappen zetten?”. We betrekken daarbij de wensen van ouders, naasten of school. Wij nemen de tijd om samen met de cliënt en andere betrokkenen de juiste hulpvraag te formuleren. Wat zijn je kwaliteiten en hoe kunnen wij hier op aansluiten. Van daaruit stellen we samen een plan op. Wij werken procesgericht om het doel dat je voor ogen hebt te bereiken. Hoe werken we?: wij zijn doortastend in onze analyses en creatief in onze mogelijkheden, middelen en materialen.

Met kinderen werken we met concreet materiaal, op de grond en aan tafel, binnen maar ook buiten in onze moestuin, aansluitend bij de leefwereld van het kind. Bij volwassen cliënten blijven wij onze zorg voortdurend af stemmen op de eigen hulpvraag. Wij zijn deskundig, flexibel en ervaren. We hebben het lef om protocollen en procedures, als dat nodig is, los te laten. Om vervolgens, geheel op maat, een effectief behandelplan voor de cliënt op te stellen. Zorg maak je samen! Dit doen we door intensief samen te werken met andere disciplines en zorgorganisaties in de eerste- en tweedelijnszorg.

Praktische info

team image
Lieke Cools
Initiatiefnemer ‘Aan den Hofpad’ en Logopedist
team image
Lieke Cools
Initiatiefnemer ‘Aan den Hofpad’ en Logopedist
lieke@aandenhofpad.nl
06-53230635

Logopedie

team image
Annemieke van der Dussen
Logopedist
team image
Annemieke van der Dussen
Logopedist
annemieke@aandenhofpad.nl
06-23726433

Logopedie

Beide logopedisten zijn aangesloten bij de beroepsvereniging logopedie, NVLF en staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Werkwijze

  • Intakegesprek: In dit gesprek bespreken we uw hulpvraag of reden van verwijzing naar de logopedist. We bepalen de urgentie en u ontvangt informatie over het te verwachten verloop van de behandeling.
  • Onderzoek ten behoeve van juiste diagnose en behandeling

Behandeling

  • Tussentijdse evaluatiemomenten: we plannen een moment waarin we samen de behandeling evalueren, bevindingen uitwisselen en eventueel de doelen bijstellen.
  • Afronding behandeling en opstellen eindverslag. Dit verslag is bestemd voor u en uw verwijzer.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via de telefoon, e-mail of via het aanmeldingsformulier op onze website. U kunt ook even bij Aan den Hofpad binnenlopen.

Wachtlijst
Na de intake kunt u niet altijd direct geplaatst worden voor behandeling. Hoe lang de wachttijd is, hangt onder andere af van de dagen en tijden dat u beschikbaar bent.

Aanwezigheid ouder/verzorger
Voor (jonge) kinderen geldt: als ouder/verzorger bent u de belangrijkste persoon in het leven van uw kind.

Wij willen daarom graag dat u, als ouder/verzorger, aanwezig bent bij de behandeling van uw kind.

Zo bent en blijft u precies op de hoogte en kunt u, ook thuis, uw kind goed helpen.

Identificatieplicht
Ook voor logopedie geldt de identificatieplicht in de zorg (dit geldt ook voor kinderen) neemt u daarom bij uw eerste bezoek een paspoort of ID kaart mee van uzelf of van uw kind.

Vergoeding en tarieven
Logopedie zit in het basispakket. Dit betekent dat de kosten voor logopedische behandelingen, voorgeschreven door uw verwijzer, door de zorgverzekeraars vergoed worden. Voor personen ouder dan 18 jaar worden de kosten door de zorgverzekeraars wel ten laste van het eigen risico van € 375 (2015) gebracht, voor kinderen tot 18 jaar geldt dit niet.

Absentie
U kunt zich kosteloos afmelden tot 24 uur voor de behandeling per telefoon (antwoordapparaat) of per e-mail bij de behandelend logopedist. Na deze 24 uur brengen wij de gereserveerde tijd altijd bij u in rekening. U ontvangt dan een verzuimnota, die u zelf dient te betalen en niet kunt declareren bij uw zorgverzekering. (zie richtlijnen betalingsvoorwaarden)

Wij werken samen met:
Eerste en tweedelijns zorgorganisaties waaronder Kentalis, Libra / Audiologisch centrum Brabant. Met Jorden Oerlemans fysiotherapie en Maria Gargiulo Ergotherapie werken we als paramedisch team intensief samen met thuiszorgorganisaties waaronder Joriszorg.

Links
www.kentalis.nl
www.libranet.nl

www.fysiotherapieoerlemans.nl
www.joriszorg.nl
www.zuidzorg.nl

Dag

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

Lieke Cools

X

X

X

incidenteel

Annemieke v.d. Dussen

X

X

incidenteel

incidenteel