Kindercoaching & therapie

Als je als ouder ziet dat je kind vastloopt, ander gedrag laat zien, heel stil of juist heel druk is, kan begeleiding in de vorm van kindercoaching & therapie helpen. Je vraagt je af wat er gebeurd is, hoe de verandering is ontstaan?

Een ding is zeker; jouw kind heeft daar een reden voor. Bijvoorbeeld:
Het kind voelt zich niet begrepen of vindt het moeilijk om met leeftijdsgenootjes om te gaan, is faalangstig, heel gevoelig of is overprikkeld. Een ander kind reageert vol emoties op situaties of keert zich juist naar binnen, pest of wordt gepest. Het kan ook zijn dat een kind een ingrijpende ervaring heeft gehad zoals een scheiding of een ongeluk.

Bij kindercoaching & therapie “Aan den Hofpad” kijken we samen naar de betekenis van het gedrag van het kind en gaan we op zoek naar wat kan helpen. Deze vorm van kindercoaching & therapie is een speelse, effectieve en kortdurende therapie voor kleuters tot en met pubers. Door met aandacht te kijken en te luisteren naar het kind, en naar de vragen en opmerkingen van ouders en begeleiders, worden de uitgangspunten voor de behandeling helder. Kinderen krijgen handvatten om hun gedrag, gevoel en gedachten te analyseren en leren zo ook anders om te gaan met hun emoties. Ouders en begeleiders krijgen informatie over het traject en worden hierbij ondersteund, zodat ze ook op een andere manier naar het kind kunnen kijken. Het kind kan daarna op een ontspannen manier en met meer zelfvertrouwen in de wereld staan, in verbinding met zichzelf en zijn omgeving.

Praktische info

Kindercoach
Hetty Verblackt
Tel: 06-50858434
Mail: hetty@aandenhofpad.nl

Hetty Verblackt staat ingeschreven als kindercoach/therapeut bij de algemene beroepsvereniging voor counseling

Werkwijze:
Een traject kindercoaching/therapie bestaat uit vijf sessies met de mogelijkheid om het aantal uit te breiden. Elke sessie duurt een uur.

  • De start is een kennismakingsgesprek, waarna een intake volgt.
  • Na ongeveer vijf sessies plannen we een gesprek. We wisselen ervaringen uit en stemmen op elkaar af. Voorlichting neemt hierin een belangrijke plaats.
  • In overleg worden er een aantal vervolgsessies gepland.
  • We ronden het traject af met een evaluerend gesprek.
  • Na een paar maanden is er een contactmoment via de mail om de voortgang te bespreken.
  • Tijdens het traject kunnen er extra contactmomenten zijn met ouders en soms ook met school via de mail of in korte gesprekken. Voor contact met de leerkracht of de zorgcoördinator van school is altijd toestemming van de ouders nodig.

Aanmelden
U kunt zich telefonisch aanmelden 06-50858434, via e-mail hetty@aandenhofpad of via het aanmeldingsformulier op onze website.

Aanwezigheid ouder/verzorger
Voor jonge kinderen geldt: Als ouder/verzorger bent u de belangrijkste persoon in het leven van uw kind. Het is mogelijk dat u de eerste keer bij de behandeling van uw kind aanwezig bent en in overleg vaker indien nodig.

Vergoeding en tarieven
Het kennismakingsgesprek is gratis.
Voor de spelsessies en de oudergesprekken gelden vaste tarieven.
Per sessie € 65,00 incl. BTW. Er wordt maandelijks gefactureerd.

Een aantal zorgverzekeraars vergoedt gedeeltelijk de coaching indien u aanvullend verzekerd bent, onder de noemer alternatieve hulpverlening. Hetty Verblackt staat ingeschreven als kindercoach/therapeut bij de algemene beroepsvereniging voor counseling, de ABvC en is zodoende verbonden aan de ethische code voor counselors. De AGB code voor zorgverleners is 90-045743. Voor meer informatie, zie www.abvc.nl.

Absentie
Graag tijdig telefonisch afmelden als de behandeling niet door kan gaan. U kunt ook een berichtje inspreken.

team image
Hetty Verblackt
Kindercoaching&therapie
team image
Hetty Verblackt
Kindercoaching&therapie
hetty@aandenhofpad.nl
06-50858434

Openingstijden
Donderdag: overdag tot 18.00 uur
Vrijdag:       overdag tot 18.00 uur

Hetty werkt o.a. samen met

  • Orthopedagoog en GZ- psycholoog Drs. Idy van de Ven van Centrum Isibis, www.isibis.nl
  • Kindertherapeut Dianne Mariën van praktijk Binnenste Buiten, waar Hetty tevens werkzaam is, www.binnenstebuitenkindertherapie.nl
  • Talentencoach, Monique Peijen Leijten, www.fijngevoeligbrein.nl
  • Praktijk voor natuurgeneeswijze, Liesbeth Oosterkamp, www.liesbethoosterkamp.nl

Links
opgroeieninverbondenheid.nl
lihsk.nl

Ons team